>Fasciatherapie en het hoogbegaafde kind

In functie van mijn thesis deed ik onderzoek naar de belevingswereld van het hoogbegaafde kind. Lees in het bovenstaande artikel op welke manier fasciatherapie een meerwaarde kan zijn in de begeleiding van het hoogbegaafde kind.